1. با پر کردن فرم زیر لینک خرید محصول + کد بازاریابی شما توسط سامانه پیامکی فروشگاه ارسال خواهد شد
  2. توجه داشته باشید که ارسال پیامک از این طریق 10 دقیقه الی 8 ساعت زمان خواهد برد